Interim management

Als interim-manager ondersteun, begeleid of help ik veranderen bij de manier waarop bedrijfsprocessen worden bestuurd en uitgevoerd. 

Voor mij zijn daarbij het aanbrengen van structuur in de werkzaamheden, een gedragen besluitvormingsproces en vastlegging hiervan, essentieel. In een helder en transparant geschreven aanpak maak ik duidelijk wat ik ga doen, hoe ik dat ga doen en wie ik daarbij nodig heb. Ook het eindresultaat is hierin duidelijk omschreven. Verbinding, hulpvaardigheid en samenwerking zijn de kernwoorden en -waarden die ik hierbij inzet. Ik help mensen en organisaties om verder te komen. Ik werk daar actief aan mee. Ik doe dat door individuele gesprekken te voeren met betrokkenen maar ook door met de teams op zoek te gaan naar verbeterpunten. Met een maatwerk gerichte aanpak en verschillende procesbegeleidingstools wordt stap voor stap de verandering ingezet.

Het is mijn stellige overtuiging, dat een gedragen resultaat alleen bereikt kan worden door verbinding. Alle mensen en partijen zullen gezamenlijk het resultaat moeten omarmen. Samenwerking is noodzakelijk. Niemand kan het alleen.